Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

spoczko oraz oczko ;)

Spokojnie, wersje na inne platformy w drodze ;)

tylko wersja na Mac'a??? Naprawdę?

Już wrzuciłem wersję na Windowsa + WebGL do grania online ;)